𝕭𝖑𝖚𝖊 𝖅𝖔𝖓𝖊 𝕮𝖔𝖒𝖒𝖚𝖓𝖎𝖙𝖞

User info

Welcome, Guest! Please login or register.Cerere Admin Yurto

Posts 1 to 2 of 2

1

1.10 Ore nu am scz
2.Experienta fac un an de samp in 2 luni
3.Level 7 nu am scz
Numele meu este: Eugen da prieteni im spun  Jenu sau Yurto
Am varsta de : aproape 12
Dovada ca am 10 ore : nam
Cum i dai mute cuiva? : i dau mute folosind comanda :/mute id reson
Cum ma teleportez la un player?: folosnd comanda : /gethere id/nume
Ce face comanda /fixveh?: comanda fv repara masina

0

2

ceaiifacutmomita wrote:

1.10 Ore nu am scz
2.Experienta fac un an de samp in 2 luni
3.Level 7 nu am scz
Numele meu este: Eugen da prieteni im spun  Jenu sau Yurto
Am varsta de : aproape 12
Dovada ca am 10 ore : nam
Cum i dai mute cuiva? : i dau mute folosind comanda :/mute id reson
Cum ma teleportez la un player?: folosnd comanda : /gethere id/nume
Ce face comanda /fixveh?: comanda fv repara masina

Acceptat +1

0